Advokatbistand til medlemsforeninger

Advokat Michel Nathan

Advokatbistand og konfliktmægling
Fritidshusejernes Landsforening tilbyder advokatbistand og konfliktmægling.

Advokatbistand
FL har indgået aftaler med en advokat, som medlemsforeningerne kan henvende sig til om juridiske spørgsmål. I første fase tager advokaten en dialog med medlemsforeningen, vurderer sagen og kommer med råd om hvordan foreningen kan komme videre. Denne bistand er uden udgift for medlemsforeningerne. Ønsker en medlemsforening at engagere vores advokat, sker det for medlemsforeningens egen regning.

Advokat Michael Nathan
CPH Lex

Du kan som medlem af FL læse mere om advokatbistand og Michael Nathan under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@sommerhusejerne.dk.