Dialog- og samarbejdspartnere

Sommerhusejerne (SLF) har dialog med, samarbejder og udveksler synspunkter med mange forskellige organisationer

Danmarks Naturfredningsforening er SLF ofte i kontakt med om natur- og miljøspørgsmål. SLF har ved flere lejligheder koordineret høringssvar med DN i forbindelse med lovgivning og tilladelser f.eks. i forbindelse med kystbeskyttelse. I SLF er vi særlig glade for at kunne drage nytte af DNs betydelige know how og ekspertise på en række miljø-, natur- og planlægningsområder.

Kolonihaveforbundet har FL dialog med  omkring natur- og miljøspørgsmål, samt om foreningstekniske spørgsmål. FL har indgivet høringssvar sammen med Kolonihaveforbundet i forbindelse med forskellige lovforslag.

Parcelhusejernes Landsforening udveksler SLF synspunkter med omkring forskellige foreningstekniske forhold og fælles faglige berøringsflader.

Fritidshusudlejernes Brancheforening har SLF dialog med vedrørende forhold for af fælles interesse og forhold for ejerne af udlejningshuse.

Sommerhusejerne er medlem af Forbrugerrådet Tænk, hvor SLF er repræsenteret med to personer i rådsforsamlingen, som er Forbrugerrådet Tænks øverste myndighed.

Sommerhusejerne har plads i Byggeriets Ankenævn.

Danske Vandløb og SLF udveksler synspunkter omkring forholdene i søer og åer med henblik på at forebygge oversvømmelser.

Bolig- og Planstyrelsen administrerer sommerhusloven og planloven, derfor holder SLF kontakt til styrelsen, så styrelsen er orienteret om SLFs synspunkter. (området hørte tidligere under Erhvervsstyrelsen)

Kystdirektoratet administrerer en række forhold omkring kystbeskyttelse, derfor er SLF jævnligt i kontakt med direktoratet omkring tilladelser. En del af Kysdirektoratets opgaver er flyttet til kommunerne, derfor søger SLF at være i dialog med KL.

Bolius leverer hus og have relaterede nyheder til SLFs hjemmeside og til medlemsforeningernes hjemmesider. Derudover afholder vi dialogmøder for at afdække fælles interesser.

Advokat Michael Nathan, CPH Lex, er SLFs faste advokat, der rådgiver SLF i forskellige spørgsmål. Medlemsforeningerne kan også søge råd og bistand hos advokaten, se under medlemsydelser.

Michael Tophøj Sørensen, Aalborg Universitet har SLF samarbejde med vedrørende bæredygtighed, planlægning og arealforvaltning.

Konfliktmæglerne Jesper Bastholm og Anne Rebsdorff fra Center for Konfliktløsning står ligeledes til rådighed for SLFs medlemsforeninger med henblik på løsning af lokale konflikter, se under medlemsydelser.

Forsikringsmægler og direktør Frederik Christiansen samt forsikringsmægler Theis Høy Risum fra Söderberg og Partners bistår SLF med indgåelse af forsikringsaftaler til medlemsforeningerne.

Køge Kopi Center leverer og vedligeholder SLFs hjemmeside, sommerhusejerne.dk, og SLFs hjemmeside tilbud til medlemsforeningerne, se under medlemsydelser.

Media Solution sørger for understøttelse af SLFs mailløsning og dokumentarkiv i skyen.

Xenia Wieth, Københavns Pressebureau, skriver og redigerer SLFs nyhedsbreve samt SLFs Facebook-side og LinkedIn.