Seminarer om foreningsarbejde

Invitation til Seminar “Bestyrelsesmedlem – HVAD SÅ !!”

 Fritidshusejernes Landsforenings medlemsudvalg inviterer til et seminar om bestyrelsesarbejdet i grundejerforeninger i sommerhus- og fritidshusområder.

I samarbejde med FL’s advokater, har FL sammensat et program, som henvender sig til såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer inden for sommer- og fritidshusområdet.

Seminaret afvikles d. 13. januar 2024 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

På dette seminar er der plads til 20 deltagere og disse pladser tilbydes fortrinsvis til foreninger, der er medlemmer af Fritidshusejernes Landsforening. Andre grundejerforeninger i sommerhus- og fritidshusområder har mulighed for at deltage, hvis der er ledige pladser. Der kan maksimalt deltage to medlemmer fra en grundejerforening uden yderligere aftale.

Prisen for deltagelse pr person er kr. 450,00 for medlemsforeninger i FL og kr. 900,00 for grundejerforeninger udenfor FL. For grundejerforeninger udenfor FL krediteres kr. 450,00 ved tegning af medlemskab senest 6 måneder efter deltagelse i et af ovennævnte seminarer.

Tilmelding sker ved brug af tilmeldingsblanketten som du finder herunder.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med seminaret rettes til formand for medlemsudvalget, Sten Scheller, på telefonnummer 6181 5710 eller på mail formand@sommerhusejerne.dk.

Her kan hentes flere oplysninger samt tilmeldingsskema.