Introduktion til Sommerhusejerne

Hvem er Sommerhusejerne (SLF)

Sommerhusejerne – er foreningen, der samler grundejerforeninger for sommerhus- og fritidshusejere og for ejere af sommer- og fritidshuse på lejet grund.

SLF er en uafhængig forening, som har til formål at varetage medlemsforeningernes interesser i forhold til offentlige myndigheder, f.eks. Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Planstyrelsen, kommuner og flere andre.

SLF bliver hørt af myndighederne, når nye love og regler skal indføres, og rejser sager over for Folketinget og forskellige myndigheder.

SLF taler sommerhus- og fritidshusejernes sag i medierne og i offentligheden.

SLF er repræsenteret i Forbrugerrådet Tænk’s rådsforsamling med to repræsentanter.

SLF yder medlemsservice til medlemsforeninger og deres bestyrelser såsom rådgivning om bestyrelsesarbejde om grundejerforhold, information på hjemmeside og nyhedsbreve, kurser, temamøder og forsikringer.

Her på hjemmesiden kan du finde mere information om Sommerhusejerne, foreningens organisering og virke.

SLF blev stiftet den 3. november 1973.