Velkommen til

Sommerhusejerne

– Sommerhusejernes Landsforening

Seneste nyheder

Hjælp – mit nye trægulv knager

26. juni 2024|

Forbrugerklager over tømrerarbejde afgøres i Byggeriets Ankenævn. Foto: Unsplash Sommerhusejerne er repræsenteret i Byggeriets Ankenævn Én gang om måneden [...]

Hvem er Sommerhusejerne?

Sommerhusejerne (SLF) er en landsforening for grundejerforeninger i sommerhusområder og områder med blandet helårs- og sommerhusbebyggelse. Sommerhusejerne er stiftet i 1973 som en selvstændig og uafhængig forening, hvis formål er at repræsentere foreningerne i forhold til offentlige myndigheder og derved varetage fritids- og sommerhusejernes interesser.

Sommerhusejerne yder service til grundejerforeninger, herunder forsikringer, kurser, seminarer og nyhedsbreve.

Sommerhusejerne har tæt kontakt til folketingsudvalg, statens forskellige styrelser, ankenævn, kommuner og medierne om bl.a. strande, badebroer, veje, miljø- og naturbeskyttelse, planloven, lokalplaner, bebyggelsesplaner etc.

Hvorfor være medlem af Sommerhusejerne?

Sommerhusejerne (SLF) arbejder for at forbedre og sikre vilkår for sommerhus- og fritidshusejere. Det er grundejerforeningerne, der er medlem af Sommerhusejerne. SLF har tæt samarbejde med foreningernes bestyrelser. Sommerhusejerne tilbyder foreningerne de nødvendige forsikringer til attraktive priser.