Sommerhusejernes udvalg

Du kan finde hele Sommerhusejernes bestyrelse her.

Sommerhusejernes udvalg:
Nedenfor findes udvalgssammensætningen efter bestyrelsesmødet den 13. april 2024.

Forretningsudvalg.
Sten Scheller, Ivan Skoubo Munk, Kaj Holdensen og Inger-Lise Carstensen

Hvervnings– og markedsføringsudvalg (hvervning og fastholdelse):
Formand Ivan Skoubo Munk, Inger-Lise Carstensen og Sten Scheller.

Kommunikationsudvalg (website, nyhedsbrev, presse og it):
Formand Ivan Skoubo Munk, Sten Scheller, Kaj Holdensen og Xenia Wieth (redaktør af FLs nyhedsbrev m.m.)

Forsikringsudvalg (indgåelse af aftaler, kontakt til selskaber):
Formand Kaj Holdensen og Otto Nissen.

Politik- og vedtægtsudvalg (holdninger, politikker og udviklingsplaner, samt vedtægter og forretningsorden):
Formand Sten Scheller, Ivan Skoubo Munk og Steen Eisensee.

Sommerhus på fremmed grund (de særlige forhold, som knytter sig til huse på fremmed grund):
Formand Inger-Lise Carstensen, Peter Mols og Svend Erik Frøslev.

Planudvalg (planlov, lokalplaner, deklarationer og fredning):
Formand Poul Fedders, Martin Elsborg og Steen Eisensee.

Naturudvalg (kystbeskyttelse, diger, vandløb, (bade)broer og naturbeskyttelse, veje, renovation, kloak, post, tele, tv og internet):
Formand Martin Elsborg, Inger-Lise Carstensen og Michael Christiansen.

Infrastrukturudvalg (veje, renovation, kloak, post, tele, tv og internet)
Formand Ivan Skoubo Munk, Kaj Holdensen og Inger-Lise Carstensen og Sten Scheller,