Høringer

Sommerhusejerne lægger relevante, modtagne høringer på foreningens datalager i skyen.

Høringerne er sorteret i to hovedgrupper:

Høringer vedr. lovgivning, sorteret efter ministerium eller styrelse.

Høringer vedr. kommuner, sorteret efter kommune og dato.