Indmeldelse

Som det fremgår af Sommerhusejerne (SLF) vedtægter, er det foreninger for ejere af sommer- og fritidshuse, foreninger for sommer- og fritidshuse på fremmed (lejet) grund i Danmark (grundejerforeninger, lejerforeninger) samt lignende foreninger (f.eks. digelaug, kystsikringslaug, sluselaug, vejlaug, landliggerforeninger m.v.), som kan optages som medlem i SLF.
Fællesudvalg og Sammenslutninger af grundejerforeninger i sommerhusområdet kan optages i SLF som associerede medlemmer.

Indmeldelse skal ske ved at udfylde indmeldelsesblanketten, som findes herunder både i Word og PDF format. Den udfyldte blanket sendes pr. mail til SLFs kasserer  på kasserer@sommerhusejerne.dk, sammen med referatet fra sidste generalforsamling og foreningens vedtægter.

Prisen for medlemskabet i SLF er pt. kr. 50,- pr. år pr. medlem i den lokale grundejerforening.