[rev_slider alias=”Forside slide” /]

Advokatbistand.

Advokat Michel Nathan

Sommerhusejerne tilbyder advokatbistand.

Advokatbistand
SLF har indgået aftaler med en advokat, som medlemsforeningerne kan henvende sig til om juridiske spørgsmål. I første fase tager advokaten en dialog med medlemsforeningen, og giver en helt grundlæggende mundtlig rådgivning om sagen.

Advokat Michael Nathan
CPH Lex

Du kan som medlem af SLF læse mere om advokatbistand og Michael Nathan under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte SLFs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@sommerhusejerne.dk.

Planlægger- og landinspektørbistand.

Landinspektør og planlægger
Michael Tophøj Sørensen

Sommerhusejerne tilbyder bistand fra landinspektør og planlægger i ejendoms- og naboretlige samt planlægningsmæssige spørgsmål.

Bistand fra landinspektør og planlægger
SLF har indgået aftaler med en landinspektør og planlægger, som medlemsforeningerne kan henvende sig til om ejendomsretlige og planlægningsmæssige spørgsmål. Det kan fx være omkring problemstillinger i kølvandet på, at der bygges storsommerhuse på naboejendommene. I første fase tages en dialog med medlemsforeningen, hvor sagen vurderes. Der kan også gives mere overordnede råd om, hvordan foreningen kan komme videre med en sag. Denne bistand er uden udgift for medlemsforeningerne. Ønsker en medlemsforening at engagere vores landinspektør og planlægger, sker det for medlemsforeningens egen regning.

Landinspektør og planlægger Michael Tophøj Sørensen
Lektor ved Aalborg Universitet

Du kan som medlem af SLF læse mere om bistand fra landinspektør og planlægger samt Michael Tophøj Sørensen under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte SLFs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@sommerhusejerne.dk.

Dirigentbistand til medlemsforeninger.

Dirigentbistand kan ydes af FLs bestyrelse

Sommerhusejerne (SLF) yder dirigentbistand til medlemsforeningernes generalforsamlinger.

Rekvirering af dirigentbistand

En medlemsforening, der ønsker dirigentbistand fra SLF, bør i god tid forud for generalforsamlingen rette henvendelse til SLFs sekretariat.

Du kan som medlem af SLF læse mere om dirigentbistand til medlemsforeningernes under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte SLFs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@sommerhusejerne.dk.

Konfliktmægling til medlemsforeninger.

Mange ting kan gå i hårdknude i en medlemsforening. Naboer kan komme i konflikt, en bestyrelse kan ikke komme videre p.g.a. indbyrdes splid. For at yde bistand i sådanne situationer har Sommerhusejerne indgået aftale med Center for Konfliktløsning, der kan yde mæglingsbistand i sådanne sager.

Du kan som medlem af SLF læse mere om konfliktmægling og Center for Konfliktløsning under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte SLFs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@sommerhusejerne.dk.

Dialog med medlemsforeningerne.

Sommerhusejerne vægter det højt at være i løbende dialog med medlemsforeningerne.

Bestyrelsens medlemmer deltager gerne på bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre møder i medlemsforeningerne med orientering om SLFs arbejde, forsikringstilbud og andre ydelser til medlemsforeningerne, samt rådgivning om arbejdet i en forening og foreningens bestyrelse.
SLF benytter disse dialoger som feedback til landsforeningen, der kan drage nytte af medlemsforeningernes erfaringer og konkrete udfordringer.

En medlemsforening eller andre, der ønsker besøg af et bestyrelsesmedlem fra Sommerhusejerne, bedes rette henvendelse til SLFs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@sommerhusejerne.dk, som så forsøger at tilrettelægge en aftale.