Dirigentbistand til medlemsforeninger

Fritidshusejernes Landsforening (FL) yder dirigentbistand til medlemsforeningernes generalforsamlinger.

Rekvirering af dirigentbistand

En medlemsforening, der ønsker dirigentbistand fra FL, bør i god tid forud for generalforsamlingen rette henvendelse til FLs sekretariat, der forespørger den kreds af personer, som har tilkendegivet, at de vil påtage sig dirigentopgaver for FLs medlemsforeninger, om disse ønsker at påtage sig opgaven. Medlemsforeningen kan anmode om, at det er en bestemt person, der påtager sig dirigenthvervet. FL kan ikke garantere dirigentbistand, idet det afhænger af, om der er personer, der har tid og kan påtage sig hvervet.

Du kan som medlem af FL læse mere om dirigentbistand til medlemsforeningernes under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@sommerhusejerne.dk.