FL’s ansvar

Fritidshusejernes Landsforenings ansvar

Fritidshusejernes Landsforenings rådgivning og anbefalinger til medlemsforeningerne omkring medlemsforeningernes vedtægter, regnskaber, lokale deklarations- og matrikelforhold, kommune- og lokalplaner, lovgivning, kontrakter, aftaler, samt kurser og dirigentbistand m.v. er baseret på lægmands vurderinger, og fremsendes/videregives/oplyses under den forudsætning, at i det omfang en medlemsforening træffer beslutninger på grundlag af ovennævnte rådgivning og anbefalinger, er pågældende medlemsforening indforstået med, at det alene er pågældende medlemsforening, der er ansvarlig for de trufne beslutninger, og at Fritidshusejernes Landsforening ikke kan ifalde ansvar herfor.

Ønskes bindende juridisk vurdering, bør medlemsforeningen rette henvendelse til en af de advokater, der yder bistand til Fritidshusejernes Landsforenings medlemsforeninger. Læs nærmere herom her.

Der kan naturligvis også rettes henvendelse til andre advokater.