Hjemmesideløsning til medlemsforeninger

FL har udviklet en komplet kommunikationsløsning med hjemmeside, elektronisk arkiv og funktionsbestemt e-mail til medlemsforeningerne.

FL tilbyder efter behov kurser i vedligehold af hjemmesiden (dog hjemmesider oprettet i WordPress) og brugen af de tilhørende værktøjer, endvidere etableres der et netværkssamarbejde, hvor medlemsforeningernes web-ansvarlige via et elektronisk dialogforum kan udveksle erfaringer.

Der er etableret en demonstration af løsningen på fritidshusforeningen.dk, hvor du kan afprøve hjemmesidens funktioner og muligheder.

Du kan som medlem af FL læse mere om vores hjemmesideløsning under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@sommerhusejerne.dk