Initiativer for tilgang af nye medlemmer

Fritidshusejernes Landsforening arbejder konstant på at få flere medlemmer. Med flere medlemsforeninger taler FL med større vægt, når FL har drøftelser med myndigheder og politikere, ligesom et højt medlemstal giver FLs høringssvar og forslag tyngde.

Kontingentet til FL er baseret på antallet af medlemmer (husstande) i de grundejerforeninger for sommerhusejere, som er byggestenene i FL. Kontingentet er 50 kr. pr. husstand. For nogle år siden besluttede FL, at kontingentet ikke måtte overstige prisen for fire gode isvafler på en varm sommerdag. Fire isvafler for en halvtredser holder næppe i dag, men FL finder ikke anledning til at sætte kontingentet op.

De bedste advokater for FL, er de nuværende medlemsforeninger. De kender FL og ved, hvad FL tilbyder i form af forsikringstilbud, bistand til forhandlinger med kommuner, rådgivning om foreningsforhold, advokatbistand m.m.
Derfor har FL besluttet, at en medlemsforening, der skaffer et ny medlem til FL, belønnes med et kontant beløb svarende til den årlige præmie på den første forsikringspakke i FLs forsikringstilbud. Så tag en snak med din nabogrundejerforening eller personer i din bekendtskabskreds, der har sommerhus, og foreslå et medlemskab af FL, så kan din egen forening opnå en belønning.

FL har iværksat et arbejde med at opbygge en database over alle sommerhusgrundejerforeninger i Danmark. Der findes ikke data fra Danmarks Statistik, Det Centrale Virksomheds Register eller kommunerne, der giver et totalt billede. FL skønner på baggrund af de første undersøgelser, at der findes omkring 3000 sommerhusgrundejerforeninger i Danmark. De foreninger vil FL gerne i kontakt med, så hvis du har kendskab til en sommerhusgrundejerforening, så send navn på foreningen, kommunenavn og kontaktdata på formand og/eller kasserer (navn, adresse, e-mail og telefonnummer) til sekretariat@sommerhusejerne.dk.
Kontakter, der fører til et medlemskab, belønnes med et gavekort på 200 kr. til et byggemarked.

Fritidshusejernes Landsforening vil kontakte foreningerne med oplysninger om FLs forsikringstilbud og om FL.