Konfliktmægling til medlemsforeninger

Konfliktløsning
Mange ting kan gå i hårdknude i en medlemsforening. Naboer kan komme i konflikt, en bestyrelse kan ikke komme videre p.g.a. indbyrdes splid. For at yde bistand i sådanne situationer har FL indgået aftale med Center for Konfliktløsning, der kan yde mæglingsbistand i sådanne sager.

Du kan som medlem af FL læse mere om konfliktmægling og Center for Konfliktløsning under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@sommerhusejerne.dk.