Kurser og seminarer for medlemsforeninger

Kurser og seminarer for medlemsforeninger

FL orienterer sig løbende om hvilke problemstillinger der er blandt medlemmerne, og overvejer ud fra dette hvorledes FL kan bistå sine medlemmer.

Ud over rådgivning og direkte hjælp af forskellig slags, forsikringstilbud, konfliktløsning, advokatbistand og hjemmesideløsning så tilbyder FL også kurser, seminarer og temadage. Disse seminarer og kurser og temadage er alle tilpasset efter dagens og morgendagens udfordringer for medlemmerne.

FL har med succes afviklet et par seminarer i bestyrelsesarbejde og har derigennem fået megen positiv feed-back og god kontakt til de involverede medlemsforeninger, hvoraf flere har udtrykt ønske om drøftelse af andre relevante problemstillinger fælles for foreninger.

FL er medlemmernes organisation, og fra bestyrelsens side tilstræber vi at yde vore medlemmer den bedste service. I den forbindelse inviteres medlemmerne altid til at komme med deres ønsker, gerne konkretiseret med baggrund i eksempler fra ”den virkelige verden”. På den måde har vi i FLs bestyrelse et bestyrket grundlag for at danne et seminar, kursus eller en temadag i medlemmernes interesse.