Temadag om ”Sommerhus på fremmed grund”

Fritidshusejernes Landsforening (FL) inviterer til en Temadag om ”Sommerhus på fremmed grund” for foreninger og andre med sommerhus på lejet grund i sommerhus- og fritidshusområder.

Sommerhus på lejet grund er en særlig udfordring, både for grundlejere og -ejere.

FL har modtaget henvendelser fra sommerhusejere, hvor fornyelse af lejekontrakt har givet store problemer med bl.a. overholdelse af den gældende lov ”Lov om sommerhus på fremmed grund”.

I samarbejde med et par af medlemslejerforeningerne og advokat Michael Nathan har FL sammensat nedenstående program

Seminaret afvikles d. 11. november 2023 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

På dette seminar er der plads til 20 deltagere og disse pladser tilbydes fortrinsvis til foreninger, der er medlemmer af Fritidshusejernes Landsforening. Andre grundejerforeninger i sommerhus- og fritidshusområder har mulighed for at deltage, hvis der er ledige pladser. Der kan maksimalt deltage to medlemmer fra en grundejerforening.

Prisen for deltagelse pr person er kr. 450,00 for medlemsforeninger i FL og kr. 900,00 for grundejerforeninger udenfor FL. For grundejerforeninger udenfor FL krediteres kr. 450,00 ved tegning af medlemskab senest 6 måneder efter deltagelse i et af ovennævnte seminarer.

Tilmelding sker ved brug af tilmeldingsblanketten som du finder herunder senest den 01. oktober 2023.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med temadagen kan stilles til formand for ”Sommerhus på fremmed grund udvalget”, Inger-Lise Carstensen på telefonnummer 2811 2125 / 9823 6440 eller til FLs sekretariat på telefonnummer 3013 7560

Her kan hentes flere oplysninger samt tilmeldingsskema.