Nyhedsbreve m.m.

FL udgiver nyhedsbrevet ’Mit Fritidshus’ seks gange årligt. Nyhedsbrevet orienterer om FLs aktiviteter på lovgivningsområdet og om andre forhold af betydning for grundejerforeninger.

Nyhedsbrevet sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer i FLs medlemsforeninger.

Fl opfordrer medlemsbestyrelserne til at videresende det til sine medlemmer.

Nyhedsbrevet sendes desuden til sammenslutninger af grundejerforeninger for sommerhuse, politikere, kommuner, forskellige organisationer og personer, som FL er i dialog med, samt til pressen.