Kystbeskyttelse og oversvømmelse

Kystbeskyttelse og oversvømmelse

Fritidshusejernes Landsforenings medlemsforeninger har en rolle i lokale spørgsmål om kystbeskyttelse, oversvømmelse og lignende forhold.
FL høres i mangfoldige spørgsmål og søger at indhente og videregive medlemsforeningernes synspunkter om de lokale konsekvenser.
FL har fået udarbejdet to vejledninger om juraen og løsningsmodeller.
Vejledningerne kan af FLs medlemsforeninger rekvireres via FLs sekretariat.

Du kan som medlem af FL læse mere om FLs anbefalinger vedr. kystbeskyttelse og oversvømmelse under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@sommerhusejerne.dk