Standarder for vedtægter og regler

Fritidshusejernes Landsforening har efter anmodning fra mange medlemsforeninger udarbejdet standardtekster til regler for foreninger. Reglerne dækker de behov, der normalt vil være i en forening, men skal selvfølgelig tilpasses den enkelte medlemsforening, idet der sagtens kan være særlige lokale forhold, der skal tages højde for i reglerne.

Der findes ikke lovgivning eller andre regler for foreninger i Danmark. En forening kan i princippet fastsætte sine vedtægter og regler, som den vil. I praksis følger de fleste foreninger nogle ret ensartede normer for udformning af vedtægter og regler.
Det er også tilfældet for FLs standarder, som FLs advokat har haft til gennemsyn.

Du kan som medlem af FL læse mere om FLs forslag til standarder for vedtægter og regler under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@sommerhusejerne.dk