12 gode nyheder til vinterbaderne

12 steder i landet kan man til vinter hoppe i de kolde bølger med garanti for rent vand og høj badesikkerhed. På bare to sæsoner er mærkningen Vinterbadepunkt vokset fra forsøgsordning i en enkelt kommune til at dække det meste af landet.

Nu er ordningen permanent, og syv kommuner er med. En af dem er Hedensted, hvor badepunkt-flaget vajer over den gamle færgehavn i Juelsminde. Et andet flag blafrer ved Nysø i Varde Kommune.

Flaget er vinterbadernes garanti for, at vandet er rent. Og at det er sikkert at bade, også i frost og minusgrader. Det sidste handler blandt andet om livredningsudstyr og fokus på underlaget på f.eks. isglatte badebroer.

– Der er lidt større risiko for ulykker om vinteren. Så vi er glade for, at flere kommuner og vinterbadeklubber kan se fornuften i at gøre det så sikkert som muligt at vinterbade i deres område, siger direktør Winni Grosbøll fra Friluftsrådet, der driver vinterbadepunkt-ordningen.

De 12 vinterbadepunkter findes på Langeland, på Mors, i Sydsjælland, på Fyn, i Midtjylland og i Vestjylland.

Læs mere om ordningen på vinterbadepunkt.