Kan naboen beskære den del af et af træ som er inde på deres grund

For 2 år siden havde jeg aftalt med naboen at de kunne beskære den del af et af træ som er inde på deres grund, det valgte de dog ikke at gøre på det tidspunkt. FL svarer: Men vores vurdering er, at du står knap så stærkt. Du har givet tilladelse for 2 år siden, - og naboen kan næppe antage, at den tilladelse er udløbet, hvis du ikke har meddelt ham det

By |2022-10-10T16:03:25+02:0022. juni 2022|Kommentarer lukket til Kan naboen beskære den del af et af træ som er inde på deres grund

Spørgsmål om suppleanters indtræden i bestyrelsen.

Som det fremgår af de to link, er det op til foreningen og foreningens politik. Som du nævner har I intet stående om det. Et godt råd. Se at for lavet nogle regler for hvordan, I vil have det i foreningen, så alle ved, hvad der forventes, når man først er valgt på posten.

By |2022-10-10T16:04:03+02:0013. juni 2022|Kommentarer lukket til Spørgsmål om suppleanters indtræden i bestyrelsen.

Er der juridisk pligt til at være medlem?

Men er det juridisk også en pligt at være medlem af grundejerforeningen? Hvis ja vil foreningen kunne vinde en retssag på inddrivelse af skyldigt kontingent.

By |2022-10-10T16:07:50+02:009. december 2021|Kommentarer lukket til Er der juridisk pligt til at være medlem?

GDPR. Hvad skal vi tage os i agt for?

I skal bare nedskrive, hvad I gør og bekendtgøre det for medlemmer sammen med vedtægterne. De oplysninger, I har om medlemmerne, er ganske harmløse.

By |2022-10-10T16:23:18+02:0012. oktober 2021|Kommentarer lukket til GDPR. Hvad skal vi tage os i agt for?

Kan man være medlem af en grundejerforeningsbestyrelse?

Formelt er det selvfølgelig ejerskabet til ejendommen, der er afgørende for valgbarheden. Men jeg synes nu man skal have et mere pragmatisk syn på sagen, idet det ofte kan være vanskeligt at finde deltagere til bestyrelsesarbejdet i grundejerforeninger. Den pågældende udøver en facto ejendomsret og optræder som en del af grundejerforeningens fællesskab, så det er meget bedre for grundejerforeningen at have denne ressource knyttet til foreningen.

By |2022-10-10T16:23:03+02:0015. september 2021|Kommentarer lukket til Kan man være medlem af en grundejerforeningsbestyrelse?

Vi ønsker en hurtig opdatering af vores ordensregulativ

Vi ønsker en hurtig opdatering af vores ordensregulativ, og i den forbindelse er vi tvivl om det kræver en godkendelse på en generalforsamling for at være juridisk bindende. Det fremgår ikke tydeligt af vedtægten, hvor der blot står at bestyrelsen udarbejder et sådan. Hvad er sædvanlig praksis?

By |2022-10-10T16:22:27+02:0015. september 2021|Kommentarer lukket til Vi ønsker en hurtig opdatering af vores ordensregulativ

Afholdelse af udgifter til udbedring af skader på vej

Kan vi pålægge ejeren at udbedre evt. skader på vejen, forårsaget af den øgede trafik med tunge køretøjer? Det skal bemærkes, at da vi er en lille forening med et begrænset budget, har vi ikke midler til større vedligeholdelsesarbejder. Det fremgår af foreningens vedtægter, at der fuld hjemmel til at træffe foranstaltninger, der sikrer vejen og pålægger skadevolder at udbedre skader, se klippet nedenfor

By |2022-10-10T16:20:58+02:0025. juni 2021|Kommentarer lukket til Afholdelse af udgifter til udbedring af skader på vej

Medlemmer langs vejen har været generet af biler, som kører kører ind på deres grund

Efter det oplyste ligger stenene formelt set på privat grund, men det kan fremmede i området ikke nødvendigvis vide. Uanset placering på privat grund eller offentlig vej vil jeg advare mod løsningen. Hvis en gående falder over en sten og bliver skadet – om natten eller når området er snedækket – så er det formodentligt ansvarspådragende.

By |2022-10-10T16:20:26+02:0012. juni 2021|Kommentarer lukket til Medlemmer langs vejen har været generet af biler, som kører kører ind på deres grund
Go to Top