Folketingets transportudvalg har haft besøg af en delegation fra FL. F.v. forhenværende bestyrelsesmedlem Niels Wichmann, advokat Michael Nathan og næstformand Ivan Munk. 

  

FL mødtes med Folketingets transportudvalg for at tale om postloven

FLs bestræbelser på at få taget kravet om fælles postanlæg i sommerhusområder ud af den nye postlov er nu nået helt til Christiansborg. Ved et foretræde tirsdag den 9. april mødtes en delegation fra FL med Folketingets transportudvalg for at forklare, hvorfor det er både umuligt og unødvendigt at etablere centrale postanlæg i sommerhusområder.

Fhv. medlem af FLs bestyrelse Niels Wichmann førte ordet og sagde bl.a.:
– Kravet om fælles postanlæg er unødvendigt, fordi post ikke længere kan omadresseres til sommerhuse. Lejere modtager ikke post. Og de fastboende, som har behov, kan under alle omstændigheder få dispensation hos kommunen og få posten leveret til døren. Kravet er også umuligt at opfylde. Der er ingen til at betale for etableringen, ligesom der heller ikke er afsat arealer til formålet, sagde Niels Wichmann. Han foreslog derfor at ændre loven, så det bliver muligt at opstille postkasser ved den enkelte parcel i de områder, hvor der ikke allerede er etableret fællesanlæg.

Bred opbakning

Halvdelen af de indsigelser, der kom ind, da forslaget til den ny postlov var i høring, gjaldt kravet om centrale postanlæg. FL havde inden mødet med udvalget sikret sig opbakning fra de fleste afsendere af høringssvar. Blandt dem er tre af landets største sommerhuskommuner – Gribskov, Syddjurs og Jammerbugt.

Sagen ligger nu på transportminister Thomas Danielsens (V) bord.

Offentliggjort den 11. april 2024.