Ålegræs vokser på havbunden tæt ved kysten. Her danner planten ålegræsbede, som er både hjemsted og fødegrundlag for et rigt dyreliv.

  

De orange pletter markerer, hvor der efter planen skal anlægges ålegræsbede – i alt 49 steder ud for de danske kyster.

  

Syddansk Universitet og Tænketanken Hav vil udplante ålegræs på 49 lokaliteter ved de danske kyster

Et projekt om udplantning af ålegræs på havbunden ved de danske kyster er netop nu i høring. Formålet med projektet ‘Det store danske ålegræsinitiativ’ er at genskabe nogle af de store ålegræsbede, som engang fandtes i de kystnære danske farvande. Det anslås, at Danmark siden år 1900 har mistet omkring to tredjedele af arealerne med ålegræs. Tilbagegangen skyldes primært udledningen af næringsstoffer. Lykkes udplantningen, vil det forbedre livsvilkårene for mange fisk og smådyr i havet og samtidig give et bedre vandmiljø.

Plantes ud af frivillige

En anden ambition for ålegræsinitiativet er at genskabe danskernes tætte forhold til havet. Udplantningen skal nemlig udføres af frivillige én dag om året – i juni – over en treårig periode. Ålegræsset høstes på forhånd i udvalgte ålegræsbede tæt på udplantningsstedet. Planterne monteres på søm ved hjælp af en jerntråd og sættes ned i havnbunden. Søm og jerntråd nedbrydes hurtigt, mens planten vokser videre.

Bag projektet står Tænketanken Hav i samarbejde med Syddansk Universitet, og det støttes af Nordeafonden. Projektperioden er 2024-26, men det forventes, at udplantningen vil fortsætte frem til 2028. Tænketanken og universitetet har i første omgang søgt Kystdirektoratet om tilladelse til udplantning på i alt 98 hektar. Hvis testudplantningerne udvikler sig positivt, er det planen at gennemføre storskala-udplantninger på udvalgte steder de følgende år.

Se ansøgningen på www.kyst.dk. Der er frist for indsigelser torsdag den 14. marts 2024.

Offentliggjort den 5. marts 2024.