Krav om fælles postanlæg spøger fortsat

I fritidshusområder udstykket efter 1. januar 1973 skal der etableres et fælles anlæg til modtagelse af post. Det indskærpes i et nyt ændringsforslag til bekendtgørelse om postlevering, som netop er sendt i høring af Trafikstyrelsen.
For få uger siden droppede transportminister Thomas Danielsen (V) et tilsvarende krav om fælles postanlæg i foreninger etableret før 1973. Det skete på baggrund af indsigelser fra bl.a. FL og en række medlemsforeninger – se nedenfor.

Det nye ændringsforslag er d.d. sendt til medlemsforeningernes bestyrelser. Evt. bemærkninger til forslaget skal indsendes til FLs sekretariat senest onsdag den 1. november. Se forslaget på høringer.