Et landsdækkende netværk af stier skal gøre naturen mere tilgængelig for alle. 

‘Danmarks naturstier’ med et budget på 130 mio. kr. skal styrke nuværende og nye ruter i et netværk på tværs af landet

Den danske natur får nu sin egen Margueritrute – et netværk af naturnære og rekreative ruter over hele landet. Målet er, at det skal være lettere at opleve både små og store naturperler.

– Den danske natur har meget at byde på, og det er godt for os alle at komme ud i naturen. Med Danmarks Naturstier binder vi nuværende stier og vandreruter sammen og etablerer nye ruter, siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Målet med projektet er at gøre naturen mere tilgængelig på tværs af private, kommunale og statslige arealer. I dag hænger ruterne ofte dårligt sammen. Derfor skal de eksisterende stier og ruter nu kortlægges. Der skal udvikles kvalitetsstandarder for, hvilke stier der kan indgå i projektet, og der skal etableres nye stier og ruter i hele landet. Målet er at få afmærket ca. 15.000 km udvalgte ruter.

Formidlingen af Danmarks Naturstier kommer til at foregå via udinaturen.dk, der bliver udviklet, så brugere nemt kan finde dén natursti, der er tættest på dem. Desuden bliver der opsat op mod 1.000 infotavler og skiltning.

Projektet udvikles i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Kommunernes Landsforening. Nordea-Fonden støtter Danmarks Naturstier med 50 mio. kr. Dertil kommer 50 mio. kroner fra Miljøministeriet og en pulje fra Friluftsrådet på op mod 30 mio. kroner.

Netværket ventes at være fuldt udbygget i 2028. Læs mere på naturstyrelsen.dk 

Offentliggjort den 29. februar 2024.