Sommerhusejere i titusindvis ved fortsat ikke, hvordan de får leveret post i fremtiden.  

Postkassesagen lever endnu

Den ny postlov trådte formelt i kraft ved årsskiftet. Men spørgsmålet om fælles postkasseanlæg og hvor de skal stilles op er fortsat uafklaret. Nu har FL taget initiativ til at få sagen taget op på landspolitisk niveau, fortæller Niels Wichmann fra FLs bestyrelse.

– Vi har fået støtte fra de mange medlemsforeninger og andre grundejerforeninger, som har gjort indsigelse mod lovforslaget – enten på egne vegne eller gennem FL. Det er vi meget glade for, siger Niels Wichmann.

Stridens kerne er et krav om fælles postanlæg i sommerhusområder. I den gamle postlov gjaldt dette krav alene i områder udstykket efter 1. januar 1973. Men reglen har aldrig været håndhævet.

– Det må man forestille sig, at den vil blive nu. Med den ny postlov har PostNord mistet sit monopol på at bringe breve ud. De private udbydere, der skal overtage opgaven, vil næppe omdele post uden at være forpligtet til det. Og det er de ifølge loven kun, hvis der er etableret et fælles postkasseanlæg – i hvert fald i områder udstykket efter 1973.

Af de 64 indsigelser, der kom ind, da den ny postlov var i høring, handlede mere end halvdelen om postkassekravet. FL vil nu rejse sagen over for Folketingets transportudvalg.

Læs mere om den ny postlov.

Offentliggjort den 1. februar 2024.