En ulykkesforsikring tegnet gennem FL dækker grundejerforeningens medlemmer og deres husstand, hvis de skulle komme til skade under arbejdet på fællesarealerne. 

Tjek ulykkesforsikringen før I går i gang med pleje af fællesaralerne

Fælles arbejdsdage i foreningen med familie og venner styrker sammenhold og naboskab. Men før nogen griber motorsaven eller klatrer op i et træ, bør man have styr på sin ulykkesforsikring.

FLs forsikringstilbud dækker nemlig kun grundejeren og øvrige medlemmer af dennes husstand. Andre familiemedlemmer, venner og naboer uden for foreningen er ikke omfattet. De skal have tegnet en privat fritidsulykkesforsikring for at være dækket.

Flere medlemsforeninger har været i tvivl om omfanget af dækningen i FLs forsikringspakke. FL har derfor spurgt sin forsikringsmægler Söderberg & Partners, og herfra lyder svaret:

‘Forsikringen dækker ulykkestilfælde, som måtte overgå de forsikrede, dvs. ejeren samt dennes husstand, under arbejde for foreningen på dennes foranledning. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der er omfattet af lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Så medlemmer vil være dækket, hvis de lever op til ovenstående. Men pårørende (ikke husstand) og gæster vil ikke være dækket af policen.”

Forsikringen dækker altså heller ikke, hvis en grundejer på eget initiativ griber økse eller motorsav og kaster sig over fællesarealerne. Kun hvis foreningen har opfordret til det, f.eks. i forbindelse med en fælles arbejdsdag.

Offentliggjort den 1. marts 2024.