Sommerhusejerne har mange interesser til fælles med Feriehusudlejernes Brancheforening. Foto: Unsplash.   

SLF vil styrke samarbejdet med Feriehusudlejernes Brancheforening

Af Ivan Munk, næstformand i Sommerhusejerne

Sommerhusejerne ønsker en tættere dialog og et øget samarbejde med Feriehusudlejernes Brancheforening, FHUB. Derfor besøgte jeg for nylig brancheforeningen og talte med dens nye direktør Pernille Kofod Lydolph og vicedirektør Poul Fejer Christiansen.

Vi har mange interesser til fælles med FHUB, og når man kender hinanden, er det nemmere at håndtere eventuelle problemer hen ad vejen. Af aktuelle problemstillinger talte vi bl.a. om Postloven og de nye renovationsordninger i sommerhusområderne. Her har vi samme interesser – både lejere og husejere efterspørger praktiske og enkle løsninger.
Faktisk er vi også tæt på hinanden i spørgsmålet om megahuse. De store huse har naboer i form af almindelige sommerhuse, som også udlejes. Og lejerne her forventer godt naboskab med megahusene uden unødig støj og trafik.

FHUB arbejder med det såkaldte koglemærke, et system til at mærke udlejningshuse efter hvor bæredygtige de er. FHUB forventer, at især tyske lejere i fremtiden vil efterspørge den information. Vi i Sommerhusejerne ser også gerne mere bæredygtige sommerhusområder. Men med vægten lagt på bæredygtighed totalt set – ikke med fokus på installationerne i de enkelte huse. Vi drøftede også kameraovervågning og nøglebokse, som vil blive omtalt i kommende nyhedsbreve.

Alt i alt var vi enige om at holde tæt kontakt, samarbejde og udveksle erfaringer. Der er flere opgaver, hvor vi kan hjælpe hinanden – og nogle kan vi måske gå sammen om.

Offentliggjort den 23. maj 2024.