God stemning og medleven prægede generalforsamlingen. Foto: Ivan Munk.        

Afgående bestyrelsemedlem Niels Wichmann (th.) aflagde beretning for FLs planudvalg. Tv. dagens dirigent, advokat Michael Nathan, og i midten FLs formand Sten Scheller. Foto: Ivan Munk.     

Sammen er vi stærkest

Af Sten Scheller, formand for FL 

Den 16. marts holdt FL sin ordinære generalforsamling på Milling Hotel i Middelfart. 19 foreninger var mødt op for at deltage – et dejligt og positivt fremmøde. Grundejerforeninger fra Læsø i nord til Als i syd –  fra Rømø i vest til Bogø i øst, dvs. en pæn geografisk repræsentation fra de danske sommerhusejere.

Traditionen tro startede vores lørdag med et par aktuelle og indholdstunge emner om formiddagen. Lektor i planlov ved Aalborg Universitet Michael Tophøj Sørensen førte os igennem tre vigtige og aktuelle emner: klimaforandringernes påvirkning af sommerhusområderne – hvor slemt bliver det? Sommerhuse og bæredygtighed – nogle forskningsbaserede tanker om, hvordan den brede bæredygtighedsdagsorden kommer til at påvirke sommerhusområderne. Og endelig sommerhuse, ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning – hvor kommer vi, højst sandsynligt, til at lande? Power Point fra dagens oplæg er sendt på mail til deltagerne.

Noget at køre efter

Der var stor spørgelyst og uddybende kommentarer fra salen. Emnerne var overflade- og grundvand, vurderinger, affaldssortering og afhentning, forsikringer, nøglebokse og kystsikring. Evalueringen viste, at der var stort udbytte af formiddagens oplæg og en overvejende tilfredshed med, at lørdagen dels har et sommerhusfagligt indhold om formiddagen og et foreningspolitisk om eftermiddagen. Det skal pointeres, at nogle af lørdagens gæster har store transportafstande og rejsetid, så landsforeningen vil fortsat sikre, at der er noget at køre efter. Dagene skal have kvalitet og indhold, bl.a. ved at have et samarbejde med Michael Tophøj Sørensen og dirigent, advokat Michel Nathan.

Efter en god frokost, hvor deltagerne blandede sig for at samtale om egne og andres erfaringer, gik vi så i gang med generalforsamlingen. Beretning, politikker og valg blev gennemført, og referatet er nu blevet udsendt til de deltagende medlemmer. Landsforeningen opfordrer til, at man læser referatet i sin helhed på FLs hjemmeside. Nogle af de vigtigste beslutninger fra generalforsamlingen vil også blive bragt i ”mindre udgaver” i forårets nyhedsbreve.

Skaber grundlag for faglige netværk

Det, der står tilbage fra denne gode dag, ud over det høje faglige indhold, var den positive og interesserede stemning. Vi har en forening, der især ”lever” ved, at repræsentanter fra grundejerforeningerne er til stede og er aktive i debatter til generalforsamlinger og seminarer. Deltagerne får noget med hjem, og bestyrelsen får konkrete input fra medlemmerne. Disse emner arbejder vi videre med.

Jeg kan atter påpege vigtigheden af, at vi også danner faglige netværk til disse møder. Deltagerne opdager, at deres lokale problemer bliver mere konkrete og håndterbare, når man italesætter dem og får positiv feedback fra andre medlemmer med deres lokale og kreative løsninger. Problemer har det med at ligne hinanden, selv om de lokalt kan optræde i diverse forklædninger og med andre navne.

Det skrevne ord er vigtigt. Referater, hjemmeside og nyhedsbreve er nødvendige, og sociale medier er absolut brugbare. Men intet slår det mellemmenneskelige møde i en lydhør og frugtbar dialog. Sammen er vi stærkest. 

Offentliggjort den 14. april 2024.