Der er behov for politisk handling på nationalt plan for at sikre en klar ramme for affaldsafhentning i landets sommerhusområder. De gode løsninger skal findes i dialog med alle involverede parter – borgere, grundejerforeninger, kommuner, renovatører og naturfredningsmyndigheder, mener FL.

 

Bæredygtige og retfærdige affaldsløsninger søges

Af Sten Scheller, formand for FL

Debatten om affaldshåndtering i sommerhusområderne har afdækket et behov for at ændre den måde, affaldsafhentning reguleres på. Der skal mere fokus på smarte, nutidige løsninger til gavn for alle – både borgerne, miljøet og arbejdsmiljøet. Det gælder i forhold til anskaffelse af arealer til affaldsopsamling, belastningen af vejene i sommerhusområdet og den visuelle effekt af affaldssystemerne i et naturskønt område.

Mange af kravene til affaldsafhentning, f.eks. etablering af vendepladser og opsamlingspunkter, vil indebære erhvervelse af private eller naturbeskyttede arealer. Det kan være vanskeligt at finde egnede arealer uden væsentlig indgriben i den private ejendomsret. Og dette kan være en langvarig og kompliceret proces, der kan møde modstand fra lodsejere eller naturfredningsmyndigheder.
De store renovationsvogne forårsager et betydeligt slid på både vejene i sommerhusområderne. Det indebærer øgede omkostninger til vejvedligeholdelse for grundejerforeningerne, som renovationsselskaberne jo ikke bidrager til.

Skæmmer smuk natur

Endelig er det værd at nævne den visuelle påvirkning af naturskønne områder, som opstilling af affaldssystemer kan have, både i form af affaldsspande ved de enkelte ejendomme og som fællesløsninger. Sommerhusområder er ofte præget af en smuk natur og et fredeligt miljø. Opstilling af store affaldsbeholdere, skraldespande eller andre affaldssystemer kan virke skæmmende på den naturlige æstetik i disse områder. Det er vigtigt at have med, når man planlægger affaldshåndtering i naturskønne områder. Der kan være behov for at finde alternative løsninger, der er mere diskrete og i harmoni med omgivelserne.
Alternative løsninger kan være f.eks. nedgravede affaldsbeholdere, dækkende beplantning eller affaldssystemer, der er designet til at passe ind i omgivelserne. Endelig er det vigtigt at sikre, at affaldsområder holdes rene og ryddelige. Det er med til at minimere den negative påvirkning og skabe et mere attraktivt miljø.

Politisk handling nødvendig

Eksemplerne illustrerer kompleksiteten af at finde en bæredygtig løsning på affaldsafhentning. Det er nødvendigt at finde løsninger, der ikke blot tager hensyn til effektivitet og økonomi, men også til miljøet, lokalsamfundene og de berørte lodsejeres rettigheder. Det skal ske i en bred dialog med alle involverede parter – borgere, grundejerforeninger, kommuner, renovatører og naturfredningsmyndigheder.
Samtidig er der behov for politisk handling på nationalt plan for at sikre en klar ramme for affaldsafhentning, der tager højde for de nævnte udfordringer, så der kan skabes et mere bæredygtigt og retfærdigt affaldssystem.

Offentliggjort den 1. maj 2024.