‘Sommerhusejerne’ med tilføjelsen ‘sommerhusejernes landsforening’ er det nye navn for FL.   

Farvel til FL og velkommen til Sommerhusejerne

Fritidshusejernes Landsforening hedder nu Sommerhusejerne. Det vedtog et flertal af repræsentanter fra medlemsforeninger på en ekstraordinær generalforsamling den 6. maj med 29 stemmer for og 4 imod. Det nye navn gælder formelt fra den 1. juni, men indføres løbende i logo, på hjemmeside, på Facebook og Linkedin og hvor landsforeningen ellers er repræsenteret.

Bag navneskiftet ligger et ønske fra bestyrelsen om et mere mundret og tidssvarende navn til landsforeningen. Samtidig er Sommerhusejerne et navn, der kan bruges som domæne for foreningens hjemmeside – www.sommerhusejerne.dk. Det kunne det gamle navn ikke, da det var registreret af en anden organisation. Endelig vil ‘Sommerhusejerne’ med tilføjelsen ‘Sommerhusejernes Landsforening’, hvor det er nødvendigt af hensyn til forståelsen, være med til at distancere foreningen fra de øvrige aktører i branchen.

Referatet kan læses af medlemmer under “Kun for medlemmer”

Det gamle navn stammede fra 1973, da landsforeningen blev stiftet.

Offentliggjort den 7. maj 2024.